Benvingut al nostre

Avís legal

SEGURA VIUDAS, S.A., responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén acomplir les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar els usuaris del lloc web de les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions que aquí s’estableixen, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

SEGURA VIUDAS, S.A. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense tenir l’obligació d’avisar prèviament o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions i s’entén que la publicació en el lloc web de SEGURA VIUDAS, S.A. és suficient.

  1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: SEGURA VIUDAS, S.A.

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i gràfics, és propietat del RESPONSABLE o, en tot cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat a la qual estiguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix, en qualsevol cas, l’autorització prèvia per escrit del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, textos i gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, que en són els responsables davant de qualsevol possible controvèrsia que puguin suscitar. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en qualsevol cas redirigir al lloc web principal de seguraviudas.com.

 

El RESPONSABLE reconeix, a favor dels seus titulars, els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, tot i que la mera menció o aparició al lloc web no implica l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, així com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per fer qualsevol mena d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu escriure un correu electrònic a ****************

 

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina), per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades són, en tot cas, de caràcter temporal, tenen l’única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. Aquestes galetes, per si mateixes, no proporcionen, en cap cas, dades de caràcter personal i no s’utilitzen, tampoc, per recollir-ne.

Per mitjà de l’ús de galetes, també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a aquests, sense que s’hagin de registrar a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquest cas són galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cap galeta prescindible sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Per ampliar aquesta informació, consulteu les instruccions del vostre navegador.

Per obtenir més informació, consulteu la nostra política de galetes.

 

Política d’enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi l’usuari a continguts de llocs web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web respectius, no assumeix cap mena de responsabilitat pel que fa a aquests continguts. En tot cas, procedirà a retirar de manera immediata qualsevol contingut que pugui contravenir a la legislació nacional o internacional, a la moral o a l’ordre públic, tot eliminant de manera immediata la redirecció al lloc web en qüestió i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altres mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el RESPONSABLE es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar en la retirada o, si escau, bloqueig, de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir a la legislació nacional o internacional, als drets de tercers o a la moral i l’ordre públic. Si considereu que al lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqueu de manera immediata a l’administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi pugui haver determinats errors de programació o que es puguin produir causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és una numeració assignada automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments merament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats i relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.