Segura Viudas aconsegueix la renovació com a celler sostenible

20 maig de 2019

Hem obtingut la renovació de l'important certificat mediambiental Wineries for Climate Protection (WfCP) gràcies als esforços per protegir i promoure el medi ambient i la biodiversitat que apliquem des de fa anys a l'entorn de l'Heretat. El certificat WfCP, que vam rebre per primera vegada el 2017, està auditat per AENOR i desenvolupat per la Federació Espanyola del Vi (FEV), i avalua positivament totes les tasques realitzades al celler per combatre el canvi climàtic i la certifica com a celler sostenible.

Per obtenir aquest certificat hem millorat els nostres indicadors en els quatre pilars ambientals de WfCP, amb l'objectiu futur de reduir un 20% cada un d'ells. En concret, hem reduït les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant la compra d'energia verda i hem dissenyat un pla de reconversió de la lluminària convencional per lluminària LED com a mesura d'estalvi energètic, a més de l'aïllament dels dipòsits destinats a la refrigeració de vins i fermentació de mosts.

En l'àmbit de la gestió de l'aigua, hem limitat el reg de jardí amb la introducció de planta arbustiva autòctona. Finalment, amb l'objectiu de reduir residus hem optimitzat, entre altres, els processos de depuració per produir menys fangs a la planta depuradora. Amb la renovació del certificat de WfCP, a Segura Viudas vam ampliar el compromís amb el medi ambient amb un pla d'acció de llarg recorregut però amb efectes a curt termini.