Segura Viudas, certificada com a celler sostenible.

3 abril de 2017

El certificat WfCP, impulsat per la FEV (Federación Española del Vino) i auditat per AENOR, avalua positivament totes les tasques realitzades al celler per combatre el canvi climàtic i el certifica com a celler sostenible. En els darrers anys, Segura Viudas ha reduït les emissions de gasos d'efecte hivernacle i els residus generats, ha millorat l'eficiència energètica i de gestió de l'aigua, i ha apostat per les energies renovables. A més a més de reduir la petjada de carboni i la petjada hídrica, a Segura Viudas ens mou una clara voluntat per incentivar la biodiversitat del nostre entorn i per fomentar els vincles entre la vinya i la fauna i la flora del territori.

Amb aquest nou certificat de WfCP, a Segura Viudas ampliem el compromís amb el medi ambient, amb un pla d'acció continu de llarg recorregut però amb efectes a curt termini. Un dels objectius principals assumits pel celler és reduir en un 20% més les emissions de CO2 de cara al 2020. Aquest reconeixement s'afegeix a l'acord de Custòdia del Territori amb la SEO/BirdLife signat fa unes setmanes, que promou un pla d'acció per conèixer, catalogar i divulgar la diversitat biològica de l'Heretat, especialment pel que fa a la població d'ocells.

Navigation by tags