Segura Viudas renova l'adhesió al Segell de Turisme Sostenible Biosphere

20 febrer de 2019

Biosphere és un segell de l’Instituto de Turismo Responsable (ITR) que certifica el turisme sostenible, voluntari i independent. El projecte Biosphere es va iniciar al 2018, Segura Viudas ja va obtenir el reconeixement llavors i ha aconseguit la seva renovació per al 2019.

El distintiu de compromís Biosphere acredita que Segura Viudas compleix amb els objectius en qualitat turística a l’incorporar criteris propis per a la sostenibilitat com ara: conservació mediambiental, protecció del patrimoni cultural, desenvolupament socioeconòmic, igualtat laboral, gestió sostenible i seguretat al visitant.

Segura Viudas renueva amb Biosphere

Cada any doncs, i amb ànims de renovar el segell, es persegueix des de Segura Viudas una garantia d’equilibri econòmic, sociocultural i mediambiental en termes d’enoturisme, satisfent les necessitats actuals dels visitants i aportant beneficis significatius per la pròpia entitat, per a la societat i el medi ambient, protegint i millorant les perspectives de futur. Descobreix la completa i sostenible oferta d’enoturisme de l’Heretat Segura Viudas.