Ja som entitat de custòdia de la SEO-Birdlife!

22 març de 2017

Fruit de l'acord signat al celler de Torrelavit, l'Heretat Segura Viudas és des d'aquests moments nova entitat ‘Custòdia del Territori’ de l’organització internacional SEO-BirdLife. Amb aquesta col·laboració, Segura Viudas materialitza una de les seves missions principals; la de conèixer, catalogar, promoure i divulgar la diversitat biològica de l’Heretat. Sempre buscant l’harmonia entre el treball del camp, l’elaboració de caves i vins i la preservació de la rica biodiversitat de l’ecosistema que es nodreix del pas del riu Bitlles en conjunció amb les vinyes i els espais forestals del nord del Penedès. L’acord de custòdia del territori amb SEO-Birdlife és la concreció d’aquest esforç i la voluntat per conservar la biodiversitat i el paisatge, especialment pel que fa a la població d’ocells a l’Heretat. Amb aquest document es posa sobre la taula un pla estratègic de col·laboració de cinc anys amb tres eixos principals: identificar i censar acuradament aquesta població, elaborar propostes de foment de la biodiversitat i la creació de noves activitats de difusió i material informatiu que complementin les visites enoturístiques amb el descobriment dels valors naturals de la finca.

SEO-BirdLife i la custòdia del territori
 
SEO-BirdLife és la branca estatal (Sociedad Española de Ornitología) de la federació BirdLife International, que engloba 121 països i 13 milions de socis d’arreu del món, i és una organització pionera en la conservació de la natura i la biodiversitat. Entre les activitats i objectius principals de l’entitat, hi ha la conservació de les aus silvestres i del seu hàbitat, així com de la biodiversitat mundial; la realització d’estudis científics per a millorar el coneixement de les poblacions d’ocells; i la difusió del respecte i apreciació de les aus a través de practicar l’educació ambiental, de cooperacions internacionals i l’impuls de programes de voluntariat ambiental com els de custòdia del territori.
 
La custòdia de territori, com la que ha signat ara Segura Viudas amb SEO-BirdLife, és un conjunt d’estratègies i mecanismes de col·laboració contínua que impliquen directament als propietaris i als usuaris del territori en qüestió en la conservació i ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Actualment, aquestes àrees de custòdia s’han convertit en un referent tan important que fins i tot des del 2007 formen part de la normativa de la llei estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
 
Programa concret a l'Heretat

L’acord de custòdia del territori entre l’Heretat Segura Viudas i SEO-BirdLife, que estableix una col·laboració contínua per actuar en el territori, es concreta en tres eixos d’acció principal: el seguiment de la biodiversitat, el foment d’aquesta, i les activitats de difusió i elaboració de material informatiu.
 
En primer lloc, per tal d’identificar i fer un seguiment complet de l’avifauna de la finca, es realitzaran censos mensuals cobrint totes les estacions de l’any. Així, se seguiràn segons els tres mètodes de cens de SEO-BirdLife: el seguiment d’aus comunes en època reproductora (SACRE), el seguiment de les aus comunes en època hivernal (SACIN), i el seguiment de les aus nocturnes (NOCTUA). També es tindrà en compte els efectes de l’època de la verema, per tal de comprovar si l’alt nivell del sucre del raïm atrau més aus migratòries en aquest període. A més a més, es proposa un pla d’indentificació i seguiment de les papallones de l’Heretat, seguint el Butterfly Monitoring Schem (BMS), en tant que són un indicador fiable de biodiversitat.
 
Pel que fa al foment de la biodiversitat, es valoraran les actuacions ja realitzades en els darrers anys, com ara les instal·lacions dels nius o les replantacions d’espècies autòctones, i se n’activaran de noves per millorar algunes de la àrees de la finca a nivell botànic i ornitològic.
 
La tercera branca d’actuació aprofitarà les dades generades en el seguiment de la biodiversitat per a dissenyar i implementar activitats de difusió dels valors naturals de l’Heretat, amb l’objectiu de complementar les propostes d’enoturisme actuals. Entre les accions a realitzar, es contempla l’ampliació del recorregut ornitològic a d’altres zones de la finca, així com la creació de canals i materials específics per difondre la informació recopilada en els seguiments.

 

Navigation by tags